"İstiklal,İstikbal,Hürriyet,
Herşey Adaletle Kaimdir. "

2018 Yılı Bilirkişi İlanlarına İlişkin

 

 

2018 YILI BİLİRKİŞİ İLANLARINA İLİŞKİN
ANKARA BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞININ İLÂNI

2018 yılı bilirkişi ilanlarına ilişkin Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığının 15/03/2018 tarihli ilanı aşağıdaki bağlantıda verilmiştir.
Listede adı geçenlere ilişkin bilirkişi yeminleri 22 Mart 2018 Perşembe günü Saat 14:00'de Akşehir Adliyesinde yapılacaktır. Belirlenen gün ve saatte Akşehir Adalet Komisyonu Bürosunda bulunulması hususu, tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 20/03/2018


Not: Yemin törenine geleceklerin yanlarında kimlik bulundurmaları zorunludur.


-2018 Yılı Bilirkişi İlanlarına İlişkin Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığının İlânı.

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Test Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←