"İstiklal,İstikbal,Hürriyet,
Herşey Adaletle Kaimdir. "

AKŞEHİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2018 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINA İLİŞKİN İLÂN

 

 

2018 yılı bilirkişi müracaatında eksik evrakı bulunan kişilerin 15 günlük kesin süre içerisinde yaptıkları başvurular sonucunda
Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığınca, bu kişilerin başvuru evraklarında esas yönünden yapılan değerlendirme neticesinde
başvuruları kabul edilenlerin listesi aşağıdaki bağlantıda verilmiştir.
Listede adı geçenlere ilişkin bilirkişi yeminleri 25 Ocak 2018 Perşembe günü Saat 15:30'da Akşehir Adliyesinde yapılacaktır.
Belirlenen gün ve saatte Akşehir Adalet Komisyonu Bürosunda bulunulması hususları, tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.23/01/2018

Not: Yemin törenine geleceklerin yanlarında kimlik bulundurmaları zorunludur.

Liste

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Test Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←