"İstiklal,İstikbal,Hürriyet,
Herşey Adaletle Kaimdir. "

Hazım ASLANCI
Cumhuriyet Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR
Nöbet Listesi

 

 

T.C.
AKŞEHİR
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
 
AKŞEHİR CUMHURİYET SAVCILARI NÖBET ÇİZELGESİ

 

Nöbet Tarihleri
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı
Telefon
Nöbetçi Zabıt Katibi
Nöbetçi Şoför
30/09/2019
07/10/2019
Kadir DUMAN
0 539 673 02 76
Sonay ÖZCAN
Ahmet KARAYİĞEN
07/10/2019
14/10/2019
Selim TEMİZ
0 539 673 02 76
Süleyman KUYUCU
Mikail KILINÇ
14/10/2019
21/10/2019
Mehmet AKBAŞ
0 539 673 02 76
Şaban ÇİĞ
Ahmet KARAYİĞEN
21/10/2019
28/10/2019
Süleyman Hilmi KADI
0 539 673 02 76
Mehmet UĞURLU
Mustafa UĞURLU
28/10/2019
04/11/2019
Ali YILDIRIM
0 539 673 02 76
Ayşe Şenel KANTARCI
Mikail KILINÇ
04/11/2019
11/11/2019
Serderhan KOÇU
0 539 673 02 76
Şeref KURT
Ahmet KARAYİĞEN
11/11/2019
18/11/2019
Caner KESKİN
0 539 673 02 76
Zekeriya OĞUZ
Mustafa UĞURLU
18/11/2019
25/11/2019
Mehmet Nuri BİNGÖL
0 539 673 02 76
Ali SAĞLAMER
Mikail KILINÇ
25/11/2019
02/12/2019
Muhammet HİLAL
0 539 673 02 76
Ayşegül SOYLU
Ahmet KARAYİĞEN

 

 

 

NÖBET HÜKÜMLERİ :

1- Nöbetler, Cuma günü mesai saati başında başlayıp, ertesi hafta Cuma günü mesai başında sona erer.

2-Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı adliye dışında bulunması gerektiğinde, bulunduğu yeri kolluk makamlarına haber verecek ve nöbet işlerinin aksamaması için gerekli önlemleri alacaktır.

3-Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet Savcısının görevine giren o an için gerekli tüm işleri ifa ettikten sonra evrakı ilgili birime gönderecektir.

4-Yürütülen tüm işlemlerin UYAP üzerinden gerçekleştirilmesine azami dikkat edilecek, UYAP’ın etkin olarak kullanımı ile ilgili yayımlanan tüm genelgelere eksiksiz olarak riayet edilecektir.

5- Ağır Ceza Mahkemesinin görevine giren olaylar, ölümlü olaylar ile toplumsal olaylara nöbetçi Cumhuriyet Savcısı bizzat el koyacak, durumdan derhal Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verecek, gerektiğinde Cumhuriyet Başsavcısınca diğer Cumhuriyet Savcıları da görevlendirilebilecektir.

6-Ceza İnfaz Kurumunda meydana gelen olaylara nöbetçi Cumhuriyet Savcısı en kısa zamanda el koyarak, durumu derhal Cumhuriyet Başsavcısına haber verecektir.

7-Nöbetçi Cumhuriyet Savcıları nöbetleri boyunca işkence, haksız gözaltına alınma gibi şikayet ve sızlanmalara meydan verilmemesi bakımından, nöbetlerinde ve lüzum gördükleri saatlerde kolluğa bağlı karakolları ansızın teftiş ederek nezarethane defterlerine imza atıp aksaklıkları gördükleri takdirde gereğine tevessül edip durumu Cumhuriyet Başsavcısına bildireceklerdir.

8-Nöbet sırası geldiğinde raporlu veya izinli olarak görevinden ayrılan Cumhuriyet Savcısının yerine nöbet sırasına göre öncelikle Yedek Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı o da yoksa listedeki sıra izlenerek görevde olan sonraki Cumhuriyet Savcısı nöbet hizmetini yerine getirecektir.

9-Ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinde 5271 sayılı CMK.nun 86, 87, 88 ve 89. maddelerinde belirtilen hususlara ve göre işlem yapılacaktır.

10-Yürütülen soruşturma ile ilgili yasal sorumluluk dışında kimseye bilgi verilmeyecek, gerektiğinde hakim kararı alınarak gizlilik sağlanacaktır.Ayrıca Cumhuriyet Başsavcısının bilgisi dışında Cumhuriyet Savcıları tarafından soruşturmalar ile ilgili olarak açıklama yapılmayacak, beyanat verilmeyecektir.

11-Nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında şikayetçi, mağdur, şüpheli, tanık ve ilgili diğer kişilerin bekletilmemesi için nöbetçi Cumhuriyet Savcısınca gerekli tedbirler alınacaktır.

12-İş bu nöbet düzenlemesi 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 54. maddesi gereğince düzenlenmiştir. 19/09/2017

 

                                                                                                       Vedat TEMEL -109713
                                                                                                      Cumhuriyet Başsavcısı
 

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Test Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←